Suomi liikkeelle logo

Suomi liikkeelle -ohjelma kannustaa lisäämään liikettä arkeen

Hallitusohjelmaan sisältyvä Suomi liikkeelle -ohjelma haastaa sidosryhmät yhdessä edistämään työssä ja arjessa liikkumista.

Tavoitteena on innostaa ihmisiä ja yhteisöjä tekemään useammin tietoisia tai tiedostamattomia valintoja liikkua. Lisää vain liike -konsepti kokoaa verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin tietoa ja ideoita eri ikäisten aktiiviseen elämäntapaan. Ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä esiteltiin 18.6.2024 Helsingissä.

Ohjelmalla pyritään muuttamaan myös yhteiskunnan rakenteita liikuntaa tukeviksi.
– Tavoitteenamme on kääntää arkiliikkuminen kasvuun. Todennäköisyys siihen suurenee, jos yhteiskunnan rakenteet tukevat sitä. Poikkihallinnollisella Suomi liikkeelle -ohjelmalla edistetään ihmisten mahdollisuuksia liikkua ja liikkumista tukevia arjen valintoja, totesi pääministeri Petteri Orpo julkaisutilaisuudessa.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Tavoitteen toteutumiseksi on laadittu liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollinen Suomi liikkeelle -ohjelma, jossa on 16 toimenpidettä. Ohjelmaa koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriö..

Lisätietoja Suomi liikkeelle -ohjelman tiedotteesta & www.suomiliikkeelle.fi