4–6-vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus ja motoriset taidot

Kuinka paljon lapset liikkuvat varhaiskasvatuspäivän aikana? Millaista tietoa saatiin motoristen taitojen mittauksista? 16-sivuiseen materiaaliin on koottu piilo-tutkimushankkeen keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Katso myös piilo-työkalut

Lataa tästä