Henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia liikkumisen edistämisestä varhaiskasvatuksessa

Osana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman seurantaa ja arviointia toteutettiin keväällä 2020 kysely varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Kyselyllä selvitettiin henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista liikunnan ja liikkumisen näkökulmasta. Raportissa kerrotaan muun muassa millaisia toimintatapoja varhaiskasvatusyksiköillä on käytössään ja mitkä ovat edellytykset toteuttaa liikuntamyönteistä toimintakulttuuria omassa yksikössä.

Lataa tästä