Kukkumaki paivakoti

Välinehankintoja, luontoliikuntaa ja perheiden kannustamista liikkumaan yhdessä – näkökulmia Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeiden seurannasta

Vuoden 2023 alussa aloittaneet liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämishankkeet ovat noin puolessa välissä. Hankkeiden toimintakauden alussa tehdyn arvioinnin mukaan hankkeet tekevät yhteistyötä erityisesti järjestöjen kanssa ja pyrkivät liikkumisen lisäämiseen yhteistyötä vahvistamalla. Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeissa myös perheet ja huoltajat ovat olennainen osa yhteistyötä.

Liikunnallisen elämäntavan paikallisia kehittämishankkeita kohdistuen varhaiskasvatukseen on toteutettu vuodesta 2019 lähtien laskettuna 168 kunnassa yhteensä 432 hanketta1. Vuoden 2023 hankkeet ovat käynnissä ja toimintavuosi on noin puolessa välissä. Avustetuista 150 hankkeesta yhteensä 64 hanketta on määritellyt kohderyhmäkseen varhaiskasvatuksen ja näistä 23 hanketta edistää Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaa pääpainoisesti1. Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeita käynnistyi nyt vähiten koko ajanjaksolla. Taustalla ovat sekä vaihtelevat painopisteet kunnissa että rahoituksen kohdistuminen varhaiskasvatuspainotuksen jälkeen toisiin kohderyhmiin.

Varhaiskasvatuksen hankkeiden suurin noste sijoittui vuoteen 2020, jolloin varhaiskasvatuksen hankkeisiin myönnettiin suurimmat avustukset. Tuolloin koronapandemia löi kapuloita rattaisiin ja hankkeiden suunnittelemaa toimintaa jouduttiin vähintään sopeuttamaan – suurelta osin lykkäämään tai perumaan. Tuosta ajasta toimintaan jäi kuitenkin arvostus ulkoiluun, yhteistyöhön ja perhenäkökulmaan2.

Motoristen taitojen havainnointi ja kehittäminen tärkeitä teemoja

Hanketoimijat ovat tunnistaneet toiminnan vahvuudeksi tarveperustaisen tavoitteenmäärittelyn, yhteistyön ja sopeutumiskyvyn2. Tämä tarkoittanee sitä, että kun toimintaa toteuttavilla on selkeä käsitys hankkeen tavoitteista, eivät he uhkaa takertua yksittäisiin toimenpiteisiin ja sopeutetut toimenpiteet pysyvät paremmin linjassa alkuperäisen tavoitteen kanssa. Monien hankkeiden tavoitteet ovatkin melko laajoja, mikä saattoi koronapandemian aikaan jättää väljyyttä toimenpiteiden muutoksille.

Nyt hankkeet pystyvät jälleen suunnittelemaan kohtaamisia, mutta tapahtumien suosio suunnitelluissa toimenpiteissä näyttää jääneen pandemian jälkeen aiempaa vähäisemmäksi. Varsinkaan kustannuksia tapahtumiin ei kulu. Motoristen taitojen havainnointi ja kehittäminen ovat tänä päivänä tärkeäksi nostettuja teemoja ja henkilöstöä koulutetaan aiheeseen. Luontoliikunta ja ulkoilu sekä perheiden kannustaminen liikkumaan yhdessä luonnossa ovat olleet toimenpiteinä hankkeissa jo useampana vuonna. Välinehankinnat ovat tärkeä osa hankkeita, ja niissä olisi hyvä kiinnittää huomiota myös soveltavan liikunnan mahdollistamiseen.

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin ja lapsiin kohdistuvien hankkeiden lisäksi avustusta on myönnetty varhaiskasvatuksen henkilökunnan hyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja useita kohderyhmiä sisältäviin hankkeisiin. Vakiintumisen kannalta voikin olla hyödyllistä kehittää toimintaa niin, että avustuksilla palkatut koordinaattorit vastaavat suuremmista kokonaisuuksista pelkästään Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan koordinoinnin lisäksi. Henkilöstön osallisuus toimenpiteissä ja työhyvinvointi ovat joka tapauksessa tärkeitä, sillä henkilökunnan kuormittuminen on toimintaa koordinoivien mukaan eniten Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaa estävä tekijä3.

 

Lue lisää: Syväoja, H., Kukko, T. Tarkiainen, E. & Turunen, M. 2023. Liikkuva varhaiskasvatus -toiminta 2023. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden seuranta ja arviointi toimintakauden alussa. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Marianne Turunen
Tutkija
Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma
+358 50 475 9522
marianne.turunen@jamk.fi

 

Lähteet:

  1. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten seurantaraportti. 2023. Päivittyvä tietoalusta. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 30.8.2023. https://www.jamk.fi/fi/projekti/liikunnan-paikallisten-kehittamishankkeiden-seuranta
  2. Syväoja, H., Tarkiainen, E., Kukko, T. & Turunen, M. 2023. Liikunnallinen elämäntapa 2021. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden loppuselvitysten arviointiraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
  3. Turunen, M., Rajala, K., Kukko, T. & Kämppi, K. 2023. Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan koordinointi kunnissa: Koordinaattorikyselyn tuloksia syksyltä 2022. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.