Kukkumaen paivakoti

Valtionavustusta haettavissa päiväkotipihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut haettavaksi valtionavustusta liikuntapaikka-avustuksina päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen. Hakuaika alkaa 15.9.2023 ja päättyy perjantaina 27.10.2023 klo 16.15.

Vuoden 2023 ensimmäisessä lisätalousarviossa on kohdennettu 1 000 000 euroa myönnettäväksi liikuntapaikka-avustuksina päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen. Avustus on kertaluonteinen, ja sitä myönnetään vain vuonna 2023.

Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joiden rakentaminen käynnistyy viimeistään vuonna 2024. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankittava omaisuus tulee avustuksen saajan omistukseen. Elinkaarimallilla tai vastaavalla toteutusmallilla toteutettavia hankkeita tai niiden korjauksiin ei voida avustusta myöntää.

Avustusta voidaan kohdentaa kustannusarvioiltaan enintään 100 000 euron (alv. 0 %) hankkeille. Valtionavustusta ei myönnetä kustannuksiltaan alle 20 000 euron (alv 0 %) hankkeisiin ilman kunnallistaloudellisia erityisperusteita.

Valtionapuviranomainen on aluehallintovirasto (AVI). Lisätietoja avustuksesta sekä lista liikunnan perustamishankkeita hoitavista aluehallintovirastojen viranhaltijoista löytyvät OKM:n sivuilta.