Lapset keräävät käpyjä maasta,

Västerledens språkbadsgrupp Ugglorna utnyttjar fotografier under Vardagsäventyret

Kampanjen Vardagsäventyr uppmuntrar barn och vuxna att röra på sig tillsammans i naturen. Över 1400 enheter för småbarnspedagogik deltar i årets kampanj som pågår 26.9.–7.10.2022. En av enheterna är Västerledens språkbadsgrupp Ugglorna som har hittar på olika sätt att utnyttja fotografier under Vardagsäventyret. I texten nedan kan ni läsa mera om Ugglornas vardagsäventyrvägg och andra konkreta exempel på hur de deltar i kampanjen.

LindaKitty och Åsa från Ugglorna berättar att de inlett kampanjen med att informera familjerna om Vardagsäventyret. De delade ut bingobrickor och skickade ut infobrev till alla familjer.

– I gruppen printade vi ut materialet och laminerade det. Sedan gjorde vi i grupputrymmet en vardagsäventyrvägg, där vi sätter upp fotografier och annat material. Vi är en språkbadsgrupp och alla barn har inte ännu så stark svenska. Vi funderade därför i teamet hur vi kunde göra kampanjen mer intressant och konkret för barnen och kom på idén på att ta fotografier. Med hjälp av fotografierna är det också lättare att diskutera ämnet med barngruppen.

Familjerna har också uppmuntrats till att ta fotografier under kampanjen.

– Vi har uppmuntrat familjerna att ta fotografier på olika uppgifter som de gör från bingobrickan och sedan skicka bilderna till oss. Vi printar ut fotona och studerar dem med barnen. Efter det kommer fotografierna upp på vardagsäventyrväggen. Nästa vecka skall vi också på en skogsutfärd med hela gruppen. Där kommer vi att göra uppgifter från bingobrickan och barnen kommer att få fotografera varandra.

Familjerna deltar aktivt i kampanjen

Linda, Kitty och Åsa  berättar att familjerna har tagit emot kampanjen ivrigt och positivt. De har också flitigt skickat fotografier till gruppen.

– Det har varit härligt att följa med när föräldrarna tittar på vardagäventyrsväggen och fotografierna tillsammans med barnen. Barnen har här på dagis berättat på om sina äventyr ute i naturen och om hur de gjort uppgifter från bingobrickan med sina familjer.

Ugglornas personal berättar vidare att de planerar diskutera vardagsmotion med familjerna under denna vecka. De tycker också att det varit mycket lätt att delta i kampanjen.

– Det bästa med kampanjen är att den uppmuntrar familjerna att göra saker tillsammans i närmiljön. Det är också väldigt lätt att delta i kampanjen, både från personalens och familjernas perspektiv.

Västerledens språkbadsgrupp Ugglorna har 5-6 åriga barn.

Läs mera om Vardagsäventyret här!