Arbetshalsa genom rorelse

Arbetshälsa genom rörelse arbetsboken publicerad

Arbetshälsa genom rörelse arbetsboken finns nu också på svenska. Materialet innehåller verktyg och idéer för småbarnspedagogiken.

I materialet sammanställs teman, frågor och idéer som diskussionsunderlag för arbetsgemenskaper. Teman som behandlas är följande:

  • Glädje i rörelse med barnen
  • Stöd som arbetsgivaren erbjuder
  • Motionens intensitet och mängd
  • Ergonomi
  • Vila, återhämtning och välbefinnande
  • Mänskliga relationer och känslor

Arbetshälsa genom rörelse arbetsboken

Materialet har tidigare publicerats på finska:

Liikkumalla työhyvinvointia -työkirja.