Liikkumalla työhyvinvointia -työkirja

Liikkumalla työhyvinvointia -työkirja sisältää työkaluja ja ideoita varhaiskasvatuksen henkilöstöä varten. Materiaaliin on koottuna työhyvinvointiin liittyviä teemoja, kysymyksiä ja ideoita keskustelun pohjaksi työyhteisöissä. Käsiteltävät teemat ovat seuraavia:

 • Lasten kanssa ilo kasvaa liikkuen
 • Työnantajan tarjoama tuki
 • Liikkumisen intensiteetti ja määrä
 • Ergonomia
 • Lepo, palautuminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • Ihmissuhteet ja tunteet

Lataa tästä

Arbetshälsa genom rörelse -arbetsboken innehåller verktyg och idéer för småbarnspedagogiken. I dokumentet sammanställs teman, frågor och idéer som diskussionsunderlag för arbetsgemenskaper. Teman som behandlas är följande:

 • Glädje i rörelse med barnen
 • Stöd som arbetsgivaren erbjuder
 • Motionens intensitet och mängd
 • Ergonomi
 • Vila, återhämtning och välbefnnande
 • Mänskliga relationer och känslor

Ladda ner här

Liikkumalla tyohyvinvointia