Liikkumalla työhyvinvointia -työkirja

Liikkumalla työhyvinvointia -työkirja sisältää työkaluja ja ideoita varhaiskasvatuksen henkilöstöä varten. Materiaaliin on koottuna työhyvinvointiin liittyviä teemoja, kysymyksiä ja ideoita keskustelun pohjaksi työyhteisöissä. Käsiteltävät teemat ovat seuraavia:

 • Lasten kanssa ilo kasvaa liikkuen
 • Työnantajan tarjoama tuki
 • Liikkumisen intensiteetti ja määrä
 • Ergonomia
 • Lepo, palautuminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • Ihmissuhteet ja tunteet

Lataa tästä

Arbetshälsa genom rörelse -arbetsboken innehåller verktyg och idéer för småbarnspedagogiken. I dokumentet sammanställs teman, frågor och idéer som diskussionsunderlag för arbetsgemenskaper. Teman som behandlas är följande:

 • Glädje i rörelse med barnen
 • Stöd som arbetsgivaren erbjuder
 • Motionens intensitet och mängd
 • Ergonomi
 • Vila, återhämtning och välbefnnande
 • Mänskliga relationer och känslor

Ladda ner här

Liikkumalla tyohyvinvointia

Liikkumalla työhyvinvointia -julisteet & esitysmateriaali

Työkirjan lisäksi voi hyödyntää Liikkumalla työhyvinvointia -julisteita, joita voi itse tulostaa tai lähettää painoon painettavaksi. Liikkumalla työhyvinvointia esitysmateriaalia (ppt) voi myös hyödyntää julisteen ohessa.

Julisteet on kiva tapa osoittaa, että yksikössä panostetaan työhyvinvointiin. Julisteeseen voitte itse kirjoittaa, miten teidän yksikössänne panostetaan Liikkumalla työhyvinvointiin. Materiaalit löytyvät suomeksi ja ruotsiksi.

Liikkumalla työhyvinvointia -juliste, tulostettava

Liikkumalla työhyvinvointia -juliste, painoon

Arbetshälsa genom rörelse plansch, tulostettava

Arbetshälsa genom rörelse plansch, painoon

Liikkumalla työhyvinvointia esitysmateriaali (ppt)

Vinkkejä Liikkumalla työhyvinvointia -julisteen hyödyntämiseen