Liikkumalla työkykyä nyt

Uusia työhyvinvointiin kannustavia materiaaleja Liikkumalla työkykyä nyt -kampanjan aikana

Liikkumalla työkykyä nyt on Liikkuva opiskelu -ohjelman sekä eri kumppaneiden yhteinen työkykyä edistävä kampanja, joka järjestetään 18.–22.9.2023. Tavoitteena on lisätä tietoutta liikkumisesta ja liikkumisen merkityksestä työkykyyn ja hyvinvointiin. Osallistumalla kampanjaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma vastaa samalla presidentti Niinistön liikkumishaasteeseen ja haastaa myös muita osallistumaan sosiaalisessa mediassa #liikkumishaaste-tunnisteella.

Liikkuvan varhaiskasvatus on tuottanut uusia työkaluja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Aiemmin julkaistun Liikkumalla työhyvinvointia -työkirjan tueksi löytyy nyt myös uusia julisteita sekä esitysmateriaalia. Juliste löytyy sekä suomeksi että ruotsiksi.

Julisteisiin & Esitysmateriaaliin

Vinkkejä Liikkumalla työhyvinvointia -julisteen hyödyntämiseen

 • Hyödyntäkää Liikkumalla työhyvinvointia -työkirjaa
 • Yhteisistä teemoista sopiminen
  • Valitkaa yhteisesti sovitut teema(t).
  • Julisteeseen voi kirjata yksikön/ryhmän kantava teema! esim. aktiivinen ulkoileminen.
  • Teeman voi linkittää kunnan strategiaan – näin me edistämme meidän yksikössä asiaa x.
  • Julisteeseen voi myös kirjata esim. liikunnallisia kilpailuja ja kampanjoita, kokemuksia liikkumisesta tai miten taukoja voi hyödyntää liikunnallisesti.
 • Näkyväksi tekeminen
  • Julisteen avulla voi tuoda näkyväksi yksikössä tehtävää hyvää työtä liikkumisen edistämiseksi.
  • Eri tiloissa julisteella voi olla eri käyttötarkoitus. Esim. eteisessä voi pyytää huoltajia kirjaamaan, miten he toivovat, että lapsia liikutetaan.
  • Valokuvatkaa julisteenne ja tägätkää @liikkuvavarhaiskasvatus sosiaalisessa mediassa, jotta Liikkuva varhaiskasvatus voi jakaa hyviä toimintatapoja laajemmin.
 • Toiminnan vakiinnuttaminen
  • Teemoja voi vaihtaa esim. kuukausittain ja jos julisteen laminoi, tekstejä voi vaihtaa.
  • Pienet edistysaskeleet huomioidaan ja palkitaan.
  • Tavoitteet ja seuranta kirjataan julisteeseen – miten toimintatavasta tulee rutiini.
  • Kirjaukset voivat toimia työkaluna tiedolla johtamiseen, esim. tietoa vallitsevasta liikuntakulttuurista, liikuntakokemuksista ja toimintatavoista.