Monipuolista toimintaa kaikille

27.09.2022 | 13:35

Meidän avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan osallistuessa lapset ovat huoltajansa, isovanhempansa, hoitajansa tai muun aikuisen kanssa. Kannustamme lapsia kokeilemaan  uusia taitoja ja samalla tuemme vanhempia turvakasvatuksessa. Käymme paljon keskusteluja myös motorisista taidoista, niiden kehittymisestä ja turvallisesta motoristen taitojen harjoittamisesta. Toiminnassamme tarjoamme mahdollisimman monipuolisia toimintoja näiden taitojen kehittämiseen ja toimintapisteidemme toimintaympäristötkin antavat tähän hyvät mahdollisuudet. Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten ikä- ja taitotason niin, että kaikille olisi jotain esim. vauvoille pallot, ihmettelyä ja turvallinen tila liikkumisen harjoitteluun ja isommille välineitä tarjolle tai vaikka toimintarata. Lasten toiveita kuunnellaan ja otetaan toivottuja tuttuja liikunta- ja laululeikkejä yhä uudestaan esim. Huusaisai -laulu.

Järjestämme paljon ohjattua liikunnallista ulko- ja sisätoimintaa, johon perheet voivat halutessaan osallistua ja saada samalla liikkumisen iloa sekä yhdessä tekemistä. Hyödynnämme toiminnassamme lähiympäristön liikkumismahdollisuuksia (luontopolut, lähimetsät, leikkipuistot, luistelukentät, urheilukentät ym.) samalla tuoden ne perheille tutuksi ja kannustaen heitä omatoimiseen liikkumiseen. 

Lisää toimintatapoja

Vi har en årsklocka för rörelseverksamhet som används som ett verktyg för planerande av...


4. Tekemällä taitoja

Yksikössämme on käytössä kaikissa ryhmissä Skidireilin motoristen taitojen havainnointimateriaali. Lasten motoristen taitojen havainnointi tehdään...


4. Tekemällä taitoja