Tekemällä taitoja – monipuolisuus kunniaan

27.09.2022 | 13:35

Tämä osa-alue toteutuu päiväkodissamme riittävän hyvällä tasolla. Jokainen ryhmä toteuttaa liikuntakasvatusta monipuolisesti viikoittain hyödyntäen jumppasalia sekä lähiympäristöä. Lisäksi Liikunnan vuosikello on monipuolisen liikunnansuunnittelun tukena. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman myötä olemme päivittäneet päiväkodin yhteiset pihasäännöt sallivammiksi ja myönteisiksi kehoituksiksi entisen vanhan kieltolistan sijaan.

Lisää toimintatapoja

Vi har en årsklocka för rörelseverksamhet som används som ett verktyg för planerande av...


4. Tekemällä taitoja

Yksikössämme on käytössä kaikissa ryhmissä Skidireilin motoristen taitojen havainnointimateriaali. Lasten motoristen taitojen havainnointi tehdään...


4. Tekemällä taitoja