Tekemällä taitoja

27.09.2022 | 13:35

Turku, Heinikonkadun päiväkoti

Motorisia taitoja tulisi opetella ja harjoittella samoin,  kuin muitakin opittavia taitoja.  Olen ottanut tavoitteeksi kartoittaa lasten motorisia taitoja joko havainnoimalla tai tekemällä APM - mittauksen. Se on alle kouluikäisille lapsille suunnattu psykomotorisia taitoja mittaava testi. Siinä kartoitetaan mm. perusliikuntataitoja, tasapainotaitoja, kehon hahmottamista, kehon keskilinjan ylittämistä, asentojen matkimista, pallon käsittelytaitoja sekä tietysti annettujen ohjeiden ymmärtämistä.

Näiden tulosten perusteella olen valinnut yhden perusliikuntataidon yhdeksi kuukauden aiheeksi. Perusliikuntataitoa, esim. tasapainoilu, olemme harjoitelleet niin ulkoillessa kuin ohjatussa liikuntatuokiossa.  Sääntöleikeiksi otamme silloin leikkejä, joissa vaaditaan tasapainoilua. Vapaan leikin liikuntavälineiksi olen tällöin valinnut esim. hernepusseja, joilla voi harjoitella kannattelua eri kehon osilla ja siinä vaaditaan tasapainoa. 

Olen tehnyt ryhmään liikuntaseinän, josta muu henkilökunta sekä vanhemmat myös näkevät mitä liikuntataitoa olemme päiväkodissa harjoitelleet. Siinä on kuvia liikuntatuokioista sekä listattu esim. harjoitettavan taidon tukevia leikkejä ja pelejä.  Seinällä on myös vinkkejä vanhemmille miten he voivat kotona harjoitella samaa taitoa ja myöskin mainittu lähiympäristön kohteita jossa voivat käydä yhdessä perheen kanssa liikkumassa. Esim. puistot, kentät ym.

Lisää toimintatapoja

Vi har en årsklocka för rörelseverksamhet som används som ett verktyg för planerande av...


4. Tekemällä taitoja

Yksikössämme on käytössä kaikissa ryhmissä Skidireilin motoristen taitojen havainnointimateriaali. Lasten motoristen taitojen havainnointi tehdään...


4. Tekemällä taitoja