Tiedetorstai – tutkimuksesta käytäntöön

Julkaisimme viime syksyn aikana joka torstai sosiaalisen median kanavissamme Tiedetorstai-postauksen, jossa jaoimme tutkimustietoa liikkumisesta ja hyvinvoinnista sekä konkreettisen esimerkin liikkumisen edistämiseen. Tähän juttuun on koottuna kaikki tiedenostot sekä liikuntaa edistävät askeleet. Miten teidän yksikössänne voitaisiin hyödyntää tutkimustuloksia käytännön arjessa?

1. Lasten liikkumisen määrässä on suuria yksilöllisiä eroja

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapsen liikkumisen kaksi tuntia päivässä. Piilo-tutkimuksessa fyysisesti aktiivista aikaa kertyi varhaiskasvatuksessa keskimäärin kaksi ja puoli tuntia päivän aikana. Lasten liikkumisen määrässä on kuitenkin suuria yksilöiden välisiä eroja.

Erilaisten materiaalien ja ohjattujen liikuntatuokioiden avulla on mahdollista pitää huolta, että vähän liikkuvatkin osallistuvat. Katso vinkkejä erilaisista liikuntakorteista ja muista liikuntaan aktivoivista tulostettavista materiaaleista.

Liikuntakortit ja tulostettavat materiaalit 

2. Mitä tarkoitetaan fyysisellä aktiivisuudella?

Mitä tarkoitetaan fyysisellä aktiivisuudella? Ja mistä varhaisiän fyysisen aktiivisuuden tulisi koostua?

Riittävä ja monipuolinen fyysinen aktiivisuus tukee lapsen normaalia kasvua ja kehitystä. Terveyshyödyt on tunnistettu erityisesti vauhdikkaan ja rasittavan liikkumisen osalta. Tutkimusten mukaan suomalaisista alle kouluikäisistä lapsista noin 70 % liikkuu vauhdikkaalla ja rasittavalla tavalla vähintään tunnin päivässä. Vauhdikasta ja rasittavaa liikkumista tulisi saada siis lisää niin varhaiskasvatukseen kuin vapaa-aikaan!

Katso tutkimuskoordinaattori Anette Mehtälän tietoisku varhaisiän fyysisestä aktiivisuudesta ja liikkumisen merkityksestä.

Katso tietoisku 

3. Lapset kaipaavat kehuja ja kannustusta!

Varhaiskasvattajat voivat lisätä lasten fyysistä aktiivisuutta kannustamalla lapsia fyysisesti aktiiviseen leikkiin eri ympäristöissä ja antamalla lapsille mahdollisuuksia käyttää liikuntaan kannustavia välineitä monipuolisesti.

Väestöliitto, Lastensuojelun Keskusliitto sekä Ensi- ja turvakotien liitto ovat tuottaneet Kannustavan kasvatuksen verkkokurssin osana Hyvä Kasvaa -kampanjaa. Hyviä vinkkejä kannustamiseen löytyy esimerkiksi jaksosta viisi, jonka teemana on vahvista käytöstä, jota toivot lisää – kannusta, kehu ja palkitse. 

Tutustu verkkokurssiin

4. Liikunnan vaikutus oppimiseen välittyy monen tekijän kautta

Fyysisen aktiivisuuden tiedetään olevan hyväksi lapsen kasvulle, kehitykselle, terveydelle ja hyvinvoinnille. Mutta miten liikunta ja liikkuminen ovat yhteydessä oppimiseen?

Tutkimusten mukaan liikunnan ja liikkumisen yhteys oppimiseen ja oppimistuloksiin ei ole suora, vaan vaikutukset välittyvät useiden muiden tekijöiden kautta. Seuraavassa tietoiskussa Anette Mehtälä käy läpi näitä tekijöitä.

Katso tietoisku 

5. Liikunnallisen toimintakulttuurin edistäminen

Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden vuoden 2020 toiminnan tulokset on julkaistu. Raportista selviää muun muassa seuraavat faktat:

  • Kehittämisavustus auttoi toimintakulttuurin muutosta liikunnallisemmaksi
  • Koronapandemian vaikutuksesta varsinkin luonto- ja ulkoliikunta, liikuntaneuvonta ja yhteistyö toteutui useammin kuin alun perin suunniteltu.

Klikkaa lukemaan vinkkejämme liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseksi:

Lue lisää raportista

6. Työkaluja varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Piilo-tutkimushankkeessa on kehitetty työkaluja varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Työkalujen avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi selvittää lasten käsityksiä liikunnasta ja itsestään liikkujana sekä havainnoida lasten motorisia taitoja.

Piilon työkalut

Piilon työkalut käyttöön -webinaari

7. Lapsen fyysinen aktiivisuus erilaisissa ympäristöissä

Erilaisilla ympäristöillä on merkittävä vaikutus lapsen luontaiseen tapaan olla ja elää. Ympäristö voi joko estää tai innostaa lapsia liikkumaan, leikkimään, kokeilemaan ja ihmettelemään asioita.

Varhaiskasvatuksen toimintojen ja käytäntöjen on todettu olevan vahvasti yhteydessä lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Seuraavassa tietoiskussa Anette Mehtälä kertoo lisää ympäristön merkityksestä

Katso tietoisku

 

Katso uusimmat ideamme!