6. Välineet ja lelut

Välineet ja lelut kiehtovat lasta. Erilaiset liikuntavälineet, kalusteet, tavarat ja kierrätysmateriaalit kannustavat liikkumaan. Fyysisesti aktiivisiin leikkeihin ja peleihin innostavien välineiden on hyvä olla lapsen saatavilla ja vapaassa käytössä. Tukea tarvitseville lapsille tulee tarjota välineitä, jotka mahdollistavat ja helpottavat heidän liikkumistaan.

Miten tavoitteisiin päästään?

  • Sopikaa omaan yksikköön välinevastaava, joka huolehtii mm. välineiden hankkimisesta, uusimisesta.
  • ja huollosta. Johtajan tulee varata vuosibudjettiin määrärahaa uusien välineiden hankintaa varten.
  • Välineiden on hyvä olla eri painoisia ja erikokoisia. Huolehtikaa siitä, että osa hankintoihin varatuista rahoista todella käytetään liikuntavälineisiin.
  • Kierrättäkää isompia ja kalliimpia välineitä yksiköstä toiseen.
  • Liikuntavälineiden tulee olla, lelujen tapaan, lasten saatavilla. Liikuntavälineet kuluvat käytössä, ja niin kuuluukin tapahtua.
  • Huomioikaa, että liikkumiseen innostavien välineiden ei aina tarvitse tehdä lapsen elämää helpoksi. Jotkut välineet voivat olla vaikkapa niin raskaita ja suuria, että niiden käyttämiseen tarvitaan ponnistelua ja monen lapsen yhteistyötä.
  • Varmistakaa, että liikkumisessa tukea tarvitsevien apuvälineet ovat saatavilla ja käytettävissä silloin, kun niitä tarvitaan.

Jaa toimintatapanne kehittämistyöstä

Jaetut toimintatavat

Päiväkodin liikuntakärry kiertää muutaman viikon välein ryhmästä toiseen sopivilla liikuntavälineillä täydennettynä.


6. Välineet ja lelut

Stålarminkadun päiväkoti, Turku Omaehtoista liikuntaa on lisätty kuudella ryhmästä toiseen kiertävällä liikuntavälinekassilla. Kasseissa on mm.tasapainoiluun, heittämiseen,…


6. Välineet ja lelut

– Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla myös vapaan leikin aikana, sekä ulkona, että sisällä. – Liikuntaa lisääviä…


6. Välineet ja lelut

Hei, miten teillä toimii tuo välinelainaamo? Onko myös vanhempien käytössä vaiko vai varhaiskasvatuksen? Meillä…


6. Välineet ja lelut

Vaihtelemme viikoittain sisällä lasten käytössä olevia liikuntavälineitä. Näin on joka viikko ”uudet” ja innostavat…


6. Välineet ja lelut

Varsinkin ulkona on hauskaa hullutella leluilla. Ripustetaan esim. lapioita tai vanteita maalitauluiksi ja heitetään…


6. Välineet ja lelut

Olemme lisänneet liikuntavälineitä ryhmien tiloihin, jotta ne olisivat aina helposti lasten saatavilla. Välineitä vaihdellaan aina…


6. Välineet ja lelut

Yhteisiä liikuntatapahtumia järjestetään säännöllisesti kaikille ryhmille. Tapahtumissa kiinnitetään huomiota eirlaisten liikuntavälineitten käyttöön ja harjaannuttamiseen…


6. Välineet ja lelut

Aina ei  lasten hyllyissä riitä tilaa kaikelle ja jotain on laitettava varastoon. Liikuntakassi voi…


6. Välineet ja lelut

Meillä on iso päiväkoti, jossa on monta ryhmää. Olemme sopineet päiväkodissa tilausvastaavat ja he…


6. Välineet ja lelut

Viisi ryhmäiseen päiväkotiimme on hankittu paljon hyviä liikuntavälineitä vuosien varrella. niitä on riittävästi ja…


6. Välineet ja lelut

Me järjestelimme liikuntasalin liikuntavälineet ja laitoimme kuvat välineistä hyllyihin jolloin kaikilla, lapsilla ja aikuisilla on helpompi…


6. Välineet ja lelut

Warkauden lapset ja perheet liikkeelle- hankkeen myötä saimme päiväkodille monipuolisia liikuntavälineitä. Olemme kannustaneet henkilöstöä ottamaan…


6. Välineet ja lelut

Ohjelman tutustumisvaiheessa koko talon aiheena oli liikuntavälineet esille aktiiviseen käyttöön sekä sisällä että ulkona….


6. Välineet ja lelut

Avoimessa päiväkodissa oli liikuntanurkkaus, jossa oli tasapainolauta, kiipeilyseinä, puolapuut ja trampoliini. Nurkkauksessa lasten oli…


6. Välineet ja lelut

Jokaiseen ryhmään hankittiin voimistelumatto, jota käytetään päivittäin esim. siirtymistilanteissa kuperkeikkojen tekoon. Jokaiseen ryhmään hankittu…


6. Välineet ja lelut

Päiväkodissamme on paljon liikuntavälineitä ja nyt on enemmän panostettu välineiden monipuoliseen käyttöön. Liikuntavälineet ovat…


6. Välineet ja lelut

Päiväkodissa on monipuolinen liikuntavälineistö. Välineitä löytyy niin sisäliikkumiseen joko salissa, ryhmissä tai käytävillä ja…


6. Välineet ja lelut

Järjestimme päiväkodilla huhtikuussa ulkovarastojen ja leikkimökin siivouspäivän. Lasten kanssa yhdessä tutustuttiin siihen ,mitä kaikkea välineistöä…


6. Välineet ja lelut

Meillä on eteisessä puinen penkki, joka kätkee sisuksiinsa erilaisia liikkumaan aktivoivia välineitä. Olemme käyttäneet…


6. Välineet ja lelut

Kaikissa ryhmissä on erikokoisia palloja jatkuvasti lasten saatavilla. Lisäksi isoissa Ikean kasseissa on vaihtuva…


6. Välineet ja lelut

Kaupungissamme on toiminut Varkauden lapset ja perheet liikkeelle (walapeli) –hanke. Hankerahoilla saimme uusia liikuntavälineitä päiväkodille,…


6. Välineet ja lelut

Nykytilanarvio on tehty ja sieltä nousi selkeästi tarve uudistaa liikuntavälineistöä. Olemme iso talo (…


6. Välineet ja lelut

Liikuntamahdollisuuksia on lisätty ryhmissä muuallakin kuin jumppasalissa. Välineinä voi käyttää pelkkiä askelkuvioita (viivat, jalankuvat…


6. Välineet ja lelut

Liikuntaa sisätiloissa on lisätty hankkimalla liikuntavälinekori jumppatilaan, josta lasten on helppo valita välinen leikkihetkelle….


6. Välineet ja lelut

Välinevarastot on siivottu ja järjestetty niin sisällä kuin ulkonakin. Lisäksi on laitettu kuvat osoittamaan…


6. Välineet ja lelut

Päiväkodin ryhmiin on koottu lasten saataville liikuntalaatikoita, joiden sisältöä on päivitetty välillä. Osassa ryhmistä käytäntö on…


6. Välineet ja lelut

Liikuntavälineet on pyritty ottamaan käyttöön entistä aktiivisemmin niin sisä- kuin ulkotiloissa. Välineitä hyödynnetään myös…


6. Välineet ja lelut

Valkean ruusun päiväkodissa on jo heti Ilo kasvaa liikkuen – ohjelmaan liittyessä syksyllä 2017…


6. Välineet ja lelut

Kun välineet olivat aina hukassa ja ryhmien käytössä eikä rikki menneiden tilalle hankittu uusia,…


6. Välineet ja lelut

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

 

1. Vauhti virkistää

Fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Se tukee lasten yleisiä oppimisen edellytyksiä vaikuttamalla myönteisesti kognitiivisiin prosesseihin, kuten vireystilaan, tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn, havaitsemiseen ja muistamiseen.

1. Vauhti virkistää

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Aikuisen kannustaminen ja oma esimerkki lisäävät lapsen fyysistä aktiivisuutta.

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa
Lapsi leikkii autoilla, kädet näkyvät

3. Kuuntele

Lapsi on utelias ja aktiivinen. Hän käyttää yleensä kaikkia aistejaan ja mielikuvitustaan ottaessaan selvää omista liikkumismahdollisuuksistaan. Lapsella on mielipiteitä, toiveita ja halu osallistua itseään koskeviin päätöksiin ja suunnitelmiin. Lapsen osallisuutta leikkimisessä, liikkumisessa ja arjen toiminnoissa voidaan lisätä kuuntelemalla ja ottamalla hänen mielipiteensä huomioon.

3. Kuuntele

4. Tekemällä taitoja

Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä ja hänen tulee saada harjoitella päivittäin motorisia perustaitojaan. Taidot kehittyvät monipuolisesti, kun lapsi pääsee leikkimään yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä ja kaikkina vuodenaikoina. Turhia kieltoja kannattaa karsia. Jos lapsella on vaikeuksia liikkumisessaan, hänellä on oikeus saada siihen tukea ja apua.

4. Tekemällä taitoja

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

Lapsi näkee kaiken ympärillään olevan tilan kiinnostavana paikkana liikkumiseen. Aikuiset ratkaisevat, saako lapsi käyttää oivaltamansa mahdollisuudet keksiä erilaisia tapoja liikkua ja muokata ympäristöä fyysisesti aktiivisiin leikkeihinsä. Aikuisten tehtävä on etsiä ja luoda liikkumaan houkuttelevia ympäristöjä, joissa monipuolinen liikkuminen on sallittua.

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

6. Välineet ja lelut

Välineet ja lelut kiehtovat lasta. Erilaiset liikuntavälineet, kalusteet, tavarat ja kierrätysmateriaalit kannustavat liikkumaan. Fyysisesti aktiivisiin leikkeihin ja peleihin innostavien välineiden on hyvä olla lapsen saatavilla ja vapaassa käytössä. Tukea tarvitseville lapsille tulee tarjota välineitä, jotka mahdollistavat ja helpottavat heidän liikkumistaan.

6. Välineet ja lelut

7. Ohjattu liikunta

Ohjatut liikuntatuokiot ovat erinomainen tapa oppia uusia taitoja turvallisten aikuisten innostavassa ohjauksessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Toiminta tulee suunnitella niin, että kaikilla lapsilla, myös aikaisemmin liikuntaa harrastamattomilla, taidoiltaan muita heikommilla tai liikkumiseensa tukea tarvitsevilla lapsilla on mahdollisuus nauttia liikkumisesta, onnistua ja oppia. Lapsen sukupuoli, perhe, kulttuuri, kieli, terveys tai muut yhdenvertaisuustekijät eivät saa vaikuttaa lapsen osallistumismahdollisuuksiin.

7. Ohjattu liikunta

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuslain perusteella jokaisella varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus suunniteltuun, tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntakasvatukseen.

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

9. Koko kylä liikuttaa

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen edellyttää yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä, sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

9. Koko kylä liikuttaa