Tukimateriaaleihin on kerätty tutkimustietoa sekä erilaisia artikkeleita ja ideoita liittyen varhaiskasvatusyksiköiden liikkumisen olosuhteisiin.

Osana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman seurantaa tehtiin vuonna 2019 kartoitus liikkumisen olosuhteista varhaiskasvatusyksiköissä. Kyselyssä selvitettiin varhaiskasvatusyksikön piha-alueeseen, lähiympäristöön, sisätiloihin, tilojen käyttöön ja välineisiin liittyviä tietoja. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan yksikkönsä liikuntaolosuhteiden riittävyyttä ja toimivuutta. Tulosten mukaan olosuhteet yksiköissä vaihtelevat ja kehittämistä kaivataan, mutta toiminnalla on pystytty kompensoimaan olosuhteiden puutteita.

Tulokset koottuna visuaaliseen muotoon

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita & sivustoja:

 

Liikkuva varhaiskasvatus logo sininen