Småbarnspedagogiken i rörelse – programdokument

I programdokumentet beskrivs målen för programmet Småbarnspedagogiken i rörelse och grundprinciperna för genomförandet av programmet. Samtidigt bygger man på olika nivåer upp visioner för programmets framtid. I publikationen granskas också utgångspunkterna för programmet, såsom lagar och dokument som styr småbarnspedagogiken samt vetenskapliga motiveringar till varför små barn behöver fysisk aktivitet.

Ladda ner här