1. Vauhti virkistää

Fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Se tukee lasten yleisiä oppimisen edellytyksiä vaikuttamalla myönteisesti kognitiivisiin prosesseihin, kuten vireystilaan, tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn, havaitsemiseen ja muistamiseen. 

Miten tavoitteisiin päästään?

  • Huolehtikaa, että lasten päivittäinen ulkoileminen on toiminnallista.
  • Välttäkää toimintoja, joissa lapsilta edellytetään pitkiä paikallaanolojaksoja. Ohjatkaa lapsille liikunnallisia sääntöleikkejä – ainakin ulkona.
  • Huomioikaa erityisesti vähän liikkuvat lapset ja innostakaa heitä fyysisesti aktiivisiin leikkeihin.

 

Jaa toimintatapanne kehittämistyöstä

Jaetut toimintatavat

– Liikuntavälineet laatikoihin, laatikot kiertävät ryhmissä – Liikuntakansio, jossa ideoita lasten liikuttamiseen – Hyödynnetään siirtymätilanteita esim. erilaisia liikkumisen tapoja – Omaehtoisen…


1. Vauhti virkistää

Halusimme kehittää ryhmätilasta siirtymistä siten, että sen voi tehdä muutenkin kuin kävellen. Teimme ryhmätilasta ruokailutilaan ja wc-tiloille…


1. Vauhti virkistää

Veikkolan päiväkodin ryhmissä yhdistetään liikkuminen opeteltaviin asioihin. Etenkin eskarissa ja viisivuotiaiden kanssa tehtäviin ”opetustuokioihin” lisätään aina liikettä esim. trampoliinilla hyppäämistä, kuperkeikan…


1. Vauhti virkistää

Hienoja asioita oli nuo kaikki 🙂 Arjen toiminnassa meillä: Mm. alle 3 v ryhmässä: Ruokailusta ei…


1. Vauhti virkistää

Karhukalliolla liikutaan… Pidetään huolta, että lapsille tarjotaan monipuolisesti  kuormittavuudeltaan erilaisia liikkumisen muotoja (kevyttä, reipasta ja vauhdikasta)  Lisätty sykettä nostavaa…


1. Vauhti virkistää

Tupuri-Anjalan päiväkodissa on seitsemän ryhmää sekä avoin leikkikoulu. Lähiympäristö on erittäin laaja ja turvallinen, jossa on paljon…


1. Vauhti virkistää

Aikuisten asenne on tärkein, lapsen liikunnan mahdollistamisessa. Olemme karsineet kaikki turhat säännöt pois, sisälläkin voi liikkua monipuolisesti. Meillä on ollut …


1. Vauhti virkistää

Leikki, jossa leikinjohtaja pyytää lapsia tuomaan itselleen mitä tahansa ulkona/sisällä on. Pyydettävät asiat voivat…


1. Vauhti virkistää

Karhukalliolla varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten osa-alue ”Vauhti virkistää – vähintään kolme tuntia liikkumista joka…


1. Vauhti virkistää

Ulkona (tai sisällä hieman muokaten) tutkitaan laminoituja värikortteja ja etsitään ympäristöstä samanvärisiä luonnonmateriaaleja.


1. Vauhti virkistää

Heinikonkadun päiväkoti, Turku Lapsille pyritään tarjoamaan toiminnallisempia aamupiirejä, sekä päiväpiirejä. Pyritään välttämään turhaa paikallaan oloa.  Yhtenä vapaan…


1. Vauhti virkistää

Päiväkodissamme on käytössä liikuntakassit. Kassit ovat teemoittain ja sisältävät teeman mukaista liikuntavälinettä. Kasseja on…


1. Vauhti virkistää

Sisällä kunnellaan paljon musiikkia ja tanssitaan roolivaatteissa, potkumopot ja pomppupallot , patjat ja viltit,…


1. Vauhti virkistää

Toukolan päiväkodissa haluttiin lisätä liikuntaa ja toiminnallisia tuokioita ulos. Keräsimme eri liikuntaleikkejä ja vinkkejä…


1. Vauhti virkistää

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnassa lasten ja perheiden liikkumista ja sen edistämistä on mahdollistettu viikottain toistuvalla reppuretkipäivällä, jolloin olemme…


1. Vauhti virkistää

Monesti välipalalla on tarjolla mandariinia, appelsiinia tai muuta siemenellistä hedelmää. Aterian päätyttyä hauskan liikuntaleikin…


1. Vauhti virkistää

Olemme alkaneet kiinnittää ulkoiluihin enemmän huomiota. Osa lapsista viihtyisi pitkään hiekkalaatikolla.  Joka ulkoilussa on…


1. Vauhti virkistää

Karsimme ulkosääntöjä myönteisimmmiksi. Poistimme paljon turhia rajoituksia ja keskitymme siihen, että ulkona liikutaan monipuolisesti…


1. Vauhti virkistää

Sisätiloihin hankittiin potkupyöriä, polkutraktoreita ja mopoja, joilla lupa liikkua sisällä. Tilat ovat osittain pienet, mutta kasvattajien tietoisuus liikunnan…


1. Vauhti virkistää

Kesis team;issä  on seitsemän hoitajaa ja 28 lasta. Meillä oli valokuvaus yhden hoitajan kotona….


1. Vauhti virkistää

Lasten annetaan juosta sisälläkin turvallisuuden sallimissa rajoissa.  Siirtymätilanteissa käytetään lasten itse keksimiä tapoja liikkua, esim….


1. Vauhti virkistää

Perjantaisin  on ulkoleikkipäivä, jonka ryhmät suunnittelevat vuorotellen ja opettavat sen toisille. Lisäksi pihojen välillä…


1. Vauhti virkistää

Sisätiloissa tapahtuva pedagoginen toiminta on muuttunut toiminnallisemmaksi ja pitkiä paikallaanolojaksoja välttäväksi.  Esimerkiksi isompien ryhmässä…


1. Vauhti virkistää

Sankaritähdet -projektin tavoitteena oli saada lapset liikkumaan päivässä enemmän sekä päiväkodissa että kotona. Osallistimme…


1. Vauhti virkistää

Teemme kaikki metsäretkiä viikottain. Se takaa, että kaikki lapset saavat riittävästi liikettä ja pururadalla pääsee jokainen…


1. Vauhti virkistää

Lapset pääsevät ideoimaan, toteuttamaan ja ohjaamaan erilaisia liikuntatuokioita, mm. aamutuokiot täyttyvät usein lasten ideoimista ”taukojumpista”. Päiväkodille…


1. Vauhti virkistää

Jokaisessa ryhmässä on käytössä viikon/ kuukauden liike. Liike tukee kuluvan viikon/kuukauden harjoiteltavaa taitoa. Liikkeen…


1. Vauhti virkistää

Jokainen ryhmä tekee viikottain metsäretken pienryhminä tai koko ryhmän kanssa, pysyvä käytäntö. Metsäretkillä liikunnallisia leikkejä, liikuntataitojen…


1. Vauhti virkistää

Lapset osallistuvat pihan siivoukseen harjaten hiekkaa ja lehtiä, kitkemällä kasvia, käräämällä multaa. Puutarhassa jokaisella…


1. Vauhti virkistää

Lapset liikkuvat käytävillä eri liikuntataitoja harjoittaen esim. ruokailuun mentäessä. Lepohuoneet liikunnallisissa leikeissä ja toiminnoissa, tila mahdollisimman avara…


1. Vauhti virkistää

Istumista sisältäviin hetkiin on lisätty liikuntaa, esimerkiksi esiopetuksessa taukoliikuntaa eskaritehtävien välissä, ja muissa ryhmissä…


1. Vauhti virkistää

Toiminnallisia tehtäviä lisätty. Ennen sisälletuloa temppurata ja näin ollen vähennetään jonottamista. Alle 3-vuotiailla paljon…


1. Vauhti virkistää

Hennalan päiväkodissa fyysistä aktiivisuutta on lisätty mm.; – Jokaisella ryhmällä on oma salivuoro 1krt/vk, lisäksi…


1. Vauhti virkistää

Olemme ottaneet aamupiiriin mukaan liikuntaa, esim jumppaamista. Jumppa voidaan ottaa joko heti aluksi, tuokion välissä…


1. Vauhti virkistää

Eskariryhmämme aloittaa päivän ulkoilulla klo 8.30, silloin kun muut ryhmät ovat vielä sisällä. Koko…


1. Vauhti virkistää

Päiväkodissamme tarjoamme jokaiselle lapsille päivittäin mahdollisuuden kevyeen liikkumiseen, reippaaseen ulkoiluun sekä vauhdikkaaseen liikkumiseen. Päivittäisen…


1. Vauhti virkistää

Päiväkodissamme Eskariryhmä lähtee ulos joka päivä klo 8:30 ja aloittaa toiminnallisen aamupiirinsä. (kestää n….


1. Vauhti virkistää

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

 

1. Vauhti virkistää

Fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Se tukee lasten yleisiä oppimisen edellytyksiä vaikuttamalla myönteisesti kognitiivisiin prosesseihin, kuten vireystilaan, tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn, havaitsemiseen ja muistamiseen.

1. Vauhti virkistää

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Aikuisen kannustaminen ja oma esimerkki lisäävät lapsen fyysistä aktiivisuutta.

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa
Lapsi leikkii autoilla, kädet näkyvät

3. Kuuntele

Lapsi on utelias ja aktiivinen. Hän käyttää yleensä kaikkia aistejaan ja mielikuvitustaan ottaessaan selvää omista liikkumismahdollisuuksistaan. Lapsella on mielipiteitä, toiveita ja halu osallistua itseään koskeviin päätöksiin ja suunnitelmiin. Lapsen osallisuutta leikkimisessä, liikkumisessa ja arjen toiminnoissa voidaan lisätä kuuntelemalla ja ottamalla hänen mielipiteensä huomioon.

3. Kuuntele

4. Tekemällä taitoja

Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä ja hänen tulee saada harjoitella päivittäin motorisia perustaitojaan. Taidot kehittyvät monipuolisesti, kun lapsi pääsee leikkimään yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä ja kaikkina vuodenaikoina. Turhia kieltoja kannattaa karsia. Jos lapsella on vaikeuksia liikkumisessaan, hänellä on oikeus saada siihen tukea ja apua.

4. Tekemällä taitoja

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

Lapsi näkee kaiken ympärillään olevan tilan kiinnostavana paikkana liikkumiseen. Aikuiset ratkaisevat, saako lapsi käyttää oivaltamansa mahdollisuudet keksiä erilaisia tapoja liikkua ja muokata ympäristöä fyysisesti aktiivisiin leikkeihinsä. Aikuisten tehtävä on etsiä ja luoda liikkumaan houkuttelevia ympäristöjä, joissa monipuolinen liikkuminen on sallittua.

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

6. Välineet ja lelut

Välineet ja lelut kiehtovat lasta. Erilaiset liikuntavälineet, kalusteet, tavarat ja kierrätysmateriaalit kannustavat liikkumaan. Fyysisesti aktiivisiin leikkeihin ja peleihin innostavien välineiden on hyvä olla lapsen saatavilla ja vapaassa käytössä. Tukea tarvitseville lapsille tulee tarjota välineitä, jotka mahdollistavat ja helpottavat heidän liikkumistaan.

6. Välineet ja lelut

7. Ohjattu liikunta

Ohjatut liikuntatuokiot ovat erinomainen tapa oppia uusia taitoja turvallisten aikuisten innostavassa ohjauksessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Toiminta tulee suunnitella niin, että kaikilla lapsilla, myös aikaisemmin liikuntaa harrastamattomilla, taidoiltaan muita heikommilla tai liikkumiseensa tukea tarvitsevilla lapsilla on mahdollisuus nauttia liikkumisesta, onnistua ja oppia. Lapsen sukupuoli, perhe, kulttuuri, kieli, terveys tai muut yhdenvertaisuustekijät eivät saa vaikuttaa lapsen osallistumismahdollisuuksiin.

7. Ohjattu liikunta

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuslain perusteella jokaisella varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus suunniteltuun, tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntakasvatukseen.

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

9. Koko kylä liikuttaa

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen edellyttää yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä, sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

9. Koko kylä liikuttaa