2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Aikuisen kannustaminen ja oma esimerkki lisäävät lapsen fyysistä aktiivisuutta.

Miten tavoitteisiin päästään?

  • Ottakaa vanhempien kanssa puheeksi heidän lapsensa fyysisen aktiivisuuden määrä ja suositukset.
  • Jutelkaa lapsen päivittäisen ulkoilun ja muun liikunnan sekä levon ja ravinnon määrästä. Keskustelkaa lapsen motoriikasta, fyysisestä aktiivisuudesta ja liikunnasta.Keskustelkaa myös liikkumisen sosiaalisesta ulottuvuudesta.
  • Järjestäkää lasten ja vanhempien yhteisiä liikunnallisia vanhempainiltoja, teemapäiviä ja -viikkoja.
  • Muistakaa ja huomioikaa omassa toiminnassanne se, että varhaiskasvattajat ovat lapselle roolimalleja myös liikkumiseen liittyvissä asioissa. Kiinnittäkää siis huomiota, miten puhutte liikkumiseen liittyvistä asioista. Rohkaisetteko vai rajoitatteko?

 

Jaa toimintatapanne kehittämistyöstä

Jaetut toimintatavat

Jokainen ryhmä jakoi lapsille kotimatkabingolomakkeet ja niitä täytettiin vanhempien kanssa viikon ajan. Viikon päätteeksi…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Isossakyrössä on perheille ollut liikuntapassit, mitä palautettiin tosi hyvin. Olemme järjestäneet myös erilaisia liikunnallisia…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Tänä keväänä olemme jakaneet perheille liikkumisen vinkkejä hyödyntäen mm.meidän facebook -sivuja. Olemme myös laittaneet toimipisteemme ympäröivään leikkipuistoon perheille tehtävävinkkejä, joita he…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Ruusulaakson päiväkodissa kehitettiin aamuihin Ruusiksen Riennot, joiden tarkoituksena on saada lisättyä liikettä lasten sekä…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Huoltajille esille materiaalia liikunnan lisäämisen tueksi. Liikuntajunaprojekti > rappukäytävässä juna, johon lapset saivat yhdessä vanhempien…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Kevät 2020 jää mieleen keväänä, jolloin moni perhe jäi kotiin pitkäksi aikaan lapsen kanssa….


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Ryhmän eteisen seinän ovessa on perheille tarkoitettu kuukauden liikuntatehtävä. Liikuntatehtävän alla on taulukko, johon saa laittaa…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Yksikössämme vietetään kerran viikossa ulkoilu, jossa on tarjolla pelkästään liikuntavälineitä. Lapset ovat lähteneet riemulla…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Kouvolan avoin varhaiskasvatus Meillä on tehtävänä selvittää unelmien leikkipaikka lasten näkökulmasta. Isommilta lapsilta olemme…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Suositeltiin perheille liukurimäkeä pulkan sijaan. Olemme havainnoinneet ,että lasten keskivartalon hallinta tarvitsee useammalla vahvistusta….


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Meillä on ollut tapana houkutella perheitä päiväkodin lähimetsään piilottamalla sinne erilaisia ”geo-kätköjä”, joita perheet…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Kaikkiin perheisiin jaettiin liikuntahaaste paperisena versiona. Se piti sisällään erilaisia helposti toteuttavia liikunnallisia aktiviteetteja sekä…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Äitien- ja isänpäivää olemme juhlistaneet jo pitkään liikuttamalla perheitä. Meillä on ollut ulkona erilaisia…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Halusimme koko talon voimin haastaa perheitä liikkumaan yhdessä hiihtoloma viikolla (oli lomalla tai ei). Kaikille…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Karhukalliolla varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten osa-alue ” Kohti liikkuvaa elämäntapaa – perhe on tärkeä…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Moni päiväkotiryhmä jakoi Mielenterveysseuran hyvän mielen liikuntapassin koteihin ennen kesää. Passissa on liikunnallisia tehtäviä…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Ryhmissä jokaisen lapsen kotona kiertaa Vauhtiveska, jossa on koko perheelle erilaisia toiminnallisia pieniä puuhia.


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Perheiden liikkuminen Savion päiväkodissa vaihtelee kovasti. Toiset harrastavat, hyötyliikkuvat ja retkeilevät, toiset perheet taas…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Järjestimme yhteisiä liikuntatapahtumia, joihin kutsuimme vanhemmat mukaan. 1. Pihakarnevaalit oli liikunnallinen kevätjuhla, jossa lapset kiersivät…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Päiväkodissamme on liikunnallisia kevätjuhlia, joissa perheet yhdessä liikkuvat. Liikunnallisia iltapäiviä pyrimme järjestämään säännöllisesti ns….


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Toive liikuntavinkkauksesta tuli vanhempainryhmältä, joka otettiin syksyllä mukaan ideoimaan liikunnan kehittämistä päiväkodissa. Vanhempainryhmän kanssa…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Näin Hennalan päiväkodissa; – Kestävän kehityksen viikolla vanhemmat merkkaa yhdessä lapsen kanssa tukkimiehen kirjanpidolla, kuinka/…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Olipas kiva kun tuossa Repokankaan päiväkodin vinkissä oli suoraan linkki Hyvän mielen liikuntapassiin! Tuli…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Hauska tuo Seinäjoen ”Kuukauden liikuntavinkki – Kurkkaa luukkuun” !!! Meillä tarjottiin jossakin vaiheessa myös…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

kävelyretkiä metsässä leikkipuistossa, omassa pihassa sisarusten harkoissa voimistelemassa kotona tanssien perhejumppa trampoliini temppurata kotona kävelyretkiä kodin ympäristössä, myös kaupassakäynnit tms. kävellen kävely,…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Päiväkodin portille laitetaan aamulla kerran viikossa jokin erilaiseen liikkumiseen kannustava kortti, esim. ”hiippaile takaperin…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Järjestämme joulujuhlan metsässä laavulla, jossa laululeikkejä ja kynttilänvalossa hämyinen joulutunnelma.


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Varhaiskasvatuksessa oli 2-vuotinen hanke (Warkauden lapset ja perheet liikkelle). Hanke toteutettiin yhteistyössä viiden paikallisen urheiluseuran…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Päiväkodissamme on pyritty tuomaan vanhemmille monin tavoin näkyväksi lasten innokkuutta liikkumiseen ja sitä, mitä kaikkea…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Järjestetään yhteisiä talkoita vanhempien ja isovanhempien kanssa teemallisesti: lavojen kunnostusta, kukkien istutusta, pihan kunnostusta ja siivousta.


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Pysyvä toiminto, kirjattu vuosikelloon. Kevättapahtuma, jossa erilaista toimintaa toteutetaan joko päiväkodin pihalla tai lähi metsässä koko…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Pysyvä käytäntö, kirjattu vuosikelloon. Isänpäivän aikaan järjestetään liikunnallinen tapahtuma päiväkodissa iltapäivällä, jossa lapset liikkuvat yhdessä…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Pysyvä käytäntö, kirjattu vuosikelloon. Syksyllä ja keväällä koko talossa yhteinen isovanhemopienpäivä, jolloin lähdetään ryhmittäin isovanhempien…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Ryhmissä on käytössä liikunnallinen perhepeli. Perhepelissä ”hahmo” liikkuu pelilaudalla eteenpäin, kun perhe on liikkunut…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Päiväkotimme on järjestänyt kuluneen kauden aikana ”Hakuhyppelyitä”, joiden on ollut tarkoitus osallistaa lasten huoltajia…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Valkean ruusun päiväkodin eri ryhmien kevätjuhlat on jo useampana vuonna korvattu liikunnallisilla koko perheen…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Rakensimme kerran kuukaudessa hakuhyppelyradan (kevätkuukausista muutama jäi pois). Tavoitteena oli, että jokaisen kuun viimeisellä…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Kotiin jaettiin liikuntakortit, jossa oli tietoisku Fyysisen aktiivisuuden suosituksista sekä toisella puolella kahdelle viikolle…


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

 

1. Vauhti virkistää

Fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Se tukee lasten yleisiä oppimisen edellytyksiä vaikuttamalla myönteisesti kognitiivisiin prosesseihin, kuten vireystilaan, tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn, havaitsemiseen ja muistamiseen.

1. Vauhti virkistää

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Aikuisen kannustaminen ja oma esimerkki lisäävät lapsen fyysistä aktiivisuutta.

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa
Lapsi leikkii autoilla, kädet näkyvät

3. Kuuntele

Lapsi on utelias ja aktiivinen. Hän käyttää yleensä kaikkia aistejaan ja mielikuvitustaan ottaessaan selvää omista liikkumismahdollisuuksistaan. Lapsella on mielipiteitä, toiveita ja halu osallistua itseään koskeviin päätöksiin ja suunnitelmiin. Lapsen osallisuutta leikkimisessä, liikkumisessa ja arjen toiminnoissa voidaan lisätä kuuntelemalla ja ottamalla hänen mielipiteensä huomioon.

3. Kuuntele

4. Tekemällä taitoja

Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä ja hänen tulee saada harjoitella päivittäin motorisia perustaitojaan. Taidot kehittyvät monipuolisesti, kun lapsi pääsee leikkimään yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä ja kaikkina vuodenaikoina. Turhia kieltoja kannattaa karsia. Jos lapsella on vaikeuksia liikkumisessaan, hänellä on oikeus saada siihen tukea ja apua.

4. Tekemällä taitoja

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

Lapsi näkee kaiken ympärillään olevan tilan kiinnostavana paikkana liikkumiseen. Aikuiset ratkaisevat, saako lapsi käyttää oivaltamansa mahdollisuudet keksiä erilaisia tapoja liikkua ja muokata ympäristöä fyysisesti aktiivisiin leikkeihinsä. Aikuisten tehtävä on etsiä ja luoda liikkumaan houkuttelevia ympäristöjä, joissa monipuolinen liikkuminen on sallittua.

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

6. Välineet ja lelut

Välineet ja lelut kiehtovat lasta. Erilaiset liikuntavälineet, kalusteet, tavarat ja kierrätysmateriaalit kannustavat liikkumaan. Fyysisesti aktiivisiin leikkeihin ja peleihin innostavien välineiden on hyvä olla lapsen saatavilla ja vapaassa käytössä. Tukea tarvitseville lapsille tulee tarjota välineitä, jotka mahdollistavat ja helpottavat heidän liikkumistaan.

6. Välineet ja lelut

7. Ohjattu liikunta

Ohjatut liikuntatuokiot ovat erinomainen tapa oppia uusia taitoja turvallisten aikuisten innostavassa ohjauksessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Toiminta tulee suunnitella niin, että kaikilla lapsilla, myös aikaisemmin liikuntaa harrastamattomilla, taidoiltaan muita heikommilla tai liikkumiseensa tukea tarvitsevilla lapsilla on mahdollisuus nauttia liikkumisesta, onnistua ja oppia. Lapsen sukupuoli, perhe, kulttuuri, kieli, terveys tai muut yhdenvertaisuustekijät eivät saa vaikuttaa lapsen osallistumismahdollisuuksiin.

7. Ohjattu liikunta

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuslain perusteella jokaisella varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus suunniteltuun, tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntakasvatukseen.

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

9. Koko kylä liikuttaa

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen edellyttää yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä, sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

9. Koko kylä liikuttaa