3. Kuuntele

Lapsi on utelias ja aktiivinen. Hän käyttää yleensä kaikkia aistejaan ja mielikuvitustaan ottaessaan selvää omista liikkumismahdollisuuksistaan. Lapsella on mielipiteitä, toiveita ja halu osallistua itseään koskeviin päätöksiin ja suunnitelmiin. Lapsen osallisuutta leikkimisessä, liikkumisessa ja arjen toiminnoissa voidaan lisätä ottamalla hänen mielipiteensä huomioon.

Miten tavoitteisiin päästään?

  • Huomioikaa ja kuunnelkaa kaikkia lapsia tasavertaisesti.
  • Jättäkää tilaa lasten omille ajatuksille. Sisustakaa ja muokatkaa ympäristöä yhdessä lasten kanssa.
  • Jättäkää lapsille tekemistä, sillä lapset liikkuvat usein aktiivisemmin silloin, kun ympäristö ei ole vielä täysin valmis.
  • Kiittäkää lasta hänen mielipiteistään ja aktiivisesta halustaan vaikuttaa.

 

Jaa toimintatapanne kehittämistyöstä

Jaetut toimintatavat

Päiväkodin yhteisiä pihaleikkitapahtumia suunnitellaan yhdessä lasten kanssa, lapset saavat kertoa toiveitaan leikeistä


3. Kuuntele

Pidämme säännöllisiä lapsipalavereita, joissa lapset ovat saanneet olla suunnittelemassa sekä toteuttamassa myös liikunnallista toimintaa. Liikuntavälineet…


3. Kuuntele

Havainnointi tärkeässä roolissa lasten mielenkiinnonkohteiden selvittämisessä Lapsilla mahdollisuus valita leikkihetkillä myös liikuntavälineet leikiksi Valmiiden suunnitelmien ja…


3. Kuuntele

Pidämme lasten kokouksia, joissa keskustelemme mitä lapset haluavat tehdä, minne mennä retkellä. Nämä kirjaamme ylös…


3. Kuuntele

Lapset saavat itse ideoida haluamistaan välineistä esim. temppu ratoja sisälle tai ulos.   Lisäksi liikuntavälineille voi keksiä…


3. Kuuntele

Lasten mahdollisuutta vaikuttaa on lisätty näillä keinoin: –olemme jumpanneet lasten lempihahmojen mukaan –meillä on ollut lapsi pihaliikuttajana vuoroviikoin. Pihaliikuttajaa varten…


3. Kuuntele

Päiväkodissamme monessa ryhmässä on otettu käytäntö, että lasten lepohuoneessa muina kuin lepoaikoina, on saatavilla…


3. Kuuntele

Kruununpuiston pk:ssa olemme toteuttaneet lasten ideoita omissa ryhmissä, mutta myös koko päiväkodin yhteisissä liikuntahetkissä….


3. Kuuntele

Olemme pyrkineet osallistamaan lapsia ideoimaan ja toteuttamaan kaikenlaisia liikunnallisia tuokioita. Toiveita on kysytty esim. lastenkokouksissa, ja niitä on…


3. Kuuntele

Ollaan kyselty lasten toiveita liikkumisen/leikkimisen suhteen. Käytetty apuna esimerkiksi erilaisia tehtävä-/kuva-kortteja; lapset ovat saaneet näyttää/kertoa, mitä heidän mielestään kuvassa tehdään. Tämän…


3. Kuuntele

Eskareilla ja viiskareilla lapset saavat ehdottaa sisääntuloleikin(liikkumis) kukin vuorollaan omalla apulaisviikollaan. Ehdotuksina on tullut…


3. Kuuntele

Lapset ovat innokkaasti keksineet omia jumpparatoja. Lapset saivat osallistua suunnittelemaan geokätköilyä, koristelivat geokätkösankon ja etsivät…


3. Kuuntele

Nykytilan kuvaus päiväkodissamme: Lasten tasavertaiseen kuulemiseen ja huomioimiseen päiväkodissamme vaikuttavat lapsiryhmien koot ja haastavuus. Havainnoimalla lapsia…


3. Kuuntele

Eskariryhmässämme kysyttiin jokaiselta lapselta, miten hän haluaisi että eskarissa liikuttaisiin vuoden aikana, minkälaista liikuntaa hän…


3. Kuuntele

Vauhtivarvas-viikojen yhteydessä niin keväällä kuin syksylläkin lapset suunnittelevat koko viikon toiminnan liikunnan ympärille omien toiveiden pohjalta. Näitä…


3. Kuuntele

Koko talolla on yhteinen teema, jonka mukaan toimintakausi rakentuu. Lapset ovat mukana ja suunnittelevat…


3. Kuuntele

Lasten ideat tulevat kuulluksi mm. lasten kokouksissa, joissa myös liikuntatuokioita suunnitellaan yhdessä. Lapset keksivät…


3. Kuuntele

Päiväkotimme 1-3vuotiaat saivat itse suunnitella kevätjuhlan. Suunnittelun apuna käytimme liikuntakuvia, joista lapset saivat valita…


3. Kuuntele

Toiminnan suunnittelu lapsijohtoista. Myös vanhempien toiveita huomioidaan. Lasten kokouksissa kerran kuukaudessa kuunnellaan lasten ja…


3. Kuuntele

Lapsilta on kerätty ja kirjattu järjestelmällisesti liikuntatoiveita ja ideoita (esim. lasten kokouksissa tai spontaanien keskustelujen perusteella),…


3. Kuuntele

Ryhmissä on käytössä liikuntapeli, johon kerätään merkkejä esim. ryhmän projektiin liittyviä asioita tauluun…


3. Kuuntele

Olemme pyrkineet osallistamaan lapsia (pienten ryhmissä etenkin havainnoimalla) ideoimaan ja toteuttamaan ihan pieniäkin liikunnallisia tuokioita,…


3. Kuuntele