5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

Lapsi näkee kaiken ympärillään olevan tilan kiinnostavana paikkana liikkumiseen. Aikuiset ratkaisevat, saako lapsi käyttää oivaltamansa mahdollisuudet keksiä erilaisia tapoja liikkua ja muokata ympäristöä fyysisesti aktiivisiin leikkeihinsä. Aikuisten tehtävä on etsiä ja luoda liikkumaan houkuttelevia ympäristöjä, joissa monipuolinen liikkuminen on sallittua.

Miten tavoitteisiin päästään?

  • Varmistakaa tasa-arvon toteutuminen niin, että kaikki lapset saavat kokeilla erilaisia liikkumistapoja.
  • Antakaa lasten uteliaisuuden ja innostuksen pysyä elossa. Kun seuraatte vuodenaikojen vaihtumista, innostukaa yhdessä liikkumisesta ja nähkää ympäristön kauneus lapsen silmin: isona mahdollisuutena.
  • Tarjotkaa lapsen kaikille aisteille aistimuksia ja kokemuksia.
  • Ottakaa selvää paikkakunnan ulkoilumahdollisuuksista ja kertokaa niistä myös vanhemmille.​
  • Hyödyntäkää luontoa ja myös rakennettua lähiympäristöä oppimisen paikkana.
  • Auttakaa liikkumiseen erityistä tukea tarvitsevaa lasta saamaan kaipaamaansa tukea, jotta hänellä on mahdollisuus osallistua toimintaan.

 

Jaa toimintatapanne kehittämistyöstä

Jaetut toimintatavat

Toimintakorit: Toimintamme on ollut jo pitkään luonnossa ja lähiympäristössä. Teimme toimintakoreja eri toiminnoille, jotka…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Olemme laittaneet päiväkotiemme pihaleikkisäännöt julkisille pedanet sivuillemme perheiden tutustuttavaksi. Keräämme sähköisellä kyselyllä perheiltä palautetta…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Ulkoilemme säällä kuin säällä. Tutkimme monipuolisesti lähiympäristöä. Metsäretkiä tehdään säännöllisesti. Luonnosa kotonan- Kotakarhut retkeilevät päiväkodin ulkopuolella kolmesti…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Metsä on paras retkikohde. Siellä lapset keksivät aina tekemistä keppien, kivien, käpyjen ja muiden…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Metsäretkellä lasten kanssa leikimme rallia. Lapsilla on pahvikiekot ratteina, mukana oli myös liikennemerkkejä, parkkipaikka…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Olemme hyödyntäneet päiväkodin lähiympäristöä liikunnassa:  esim. pulkkamäki, luistelu lähikentällä, uimahallikäynnit isompien lasten kanssa, lähipuistojen ja…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Viime kaudella yksi kehittämiskohteemme oli ulkoilun piristäminen. Tähän työyhteisömme keksi paljon ideoita, joista osa…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Vietimme koko päiväkodin kanssa unelmien liikuntapäivää ulkona, pihalle rakennettujen rastien parissa. Ryhmät kiersivät rastit…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Meidän avoimen varhaiskasvatuksen toiminnassa päiväkotibussi on antanut hienon mahdollisuuden hyödyntää monipuolisia toimintaympäristöjä eri puolilla Kouvolaa oman toimintamme ohella….


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Kevättalvella olemme ottaneet käyttöön pihallamme liikuntapisteet kerran viikossa. Jokainen ryhmä talossa on suunnitellut yhden…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Olemme jo useamman vuoden sopineet naapuripäiväkodin kanssa pihojen vaihdosta, nyt tämä on jo rutiinia….


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Pyrimme hyödyntämään päiväkodin lähiympäristöä monipuoliseen liikkumiseen, esim. päiväkodin lähellä  olevaa metsää on hyödynnetty entistä enemmän retkeillen. …


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Perinteinen laskiaisrieha pidettiin päiväkodin pihalla. Vaikka ei ollut lunta, eikä perinteisiin talviriehoihin päässyt osallistumaan,…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

-jalkapalloturnaus Torikadun palloilukentällä, hyödynnetään liikuntaseuroja  -pyöräilyä pihalla ja eskarit/viskarit pyöräilevät myös lähiympäristössä  -luistelu/hiihto (myös jäähallia hyödynnetään) -puistoretket  -metsäretket/kota 


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Kuvatuki on ollut käytössä jokaisella ryhmällä jo pitkään. Halusimme tehostaa lapsen kuulluksi tulemista myös…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Jokainen perhepäivähoitaja käy omalla tahollaan metsäretkillä. Kotaretket ovat tulleet myös avuksi ja vaihteluksi retkille. Kodassa vietämme koko päivän noin muutaman kerran tai useammankin kerran vuodessa.


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Ollaan lähdetty monipuolistamaan ulkoliikuntaa . Käytämme alueen puistoja esim. kiipeilyyn. Keskusliikuntapuistossa käymme juoksukilpailuja, liikumme eri tavoin pururadalla, usein lapset keksivät tavan liikkua. Metsämörrissä käymme…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Lähellä olevaa metsää on hyödynnetty entistä enemmän retkeillen ja yhteisissä tapahtumissa metsään on tehty erilaisia…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Olemme säännöllisesti askarrelleet oman geokätkön, eli koristelleet tyhjän muovirasian ja laittaneet sisälle milloin mitäkin,…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Päiväkotimme on pieni kahden ryhmän talo ja sisätilat ovat ahtaat. Sisäliikuntapaikkana toimii eteinen/aula, jossa…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Viikottaiset metsäretket kaikilla päiväkodin lapsilla luovat tervetullutta vaihtelua aisteille ja likkumiselle. Lapset pääsevät nauttimaan metsän rauhasta…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Päiväkotimme vieressä sijaitsevaa metsää käytetään ahkerasti, myös alle 3vuotiaat. Lähellä on myös urheilukenttä, jota…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Tasa-arvo; kaikki osallistuvat. Kuukauden sääntöleikki ulkona/sisällä. Tuemme erilaisia liikkujia näyttämällä mallia, tukemalla fyysisesti, rohkaisemalla, sanoittamalla asioita,…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

…kehittämistyön alkuvaiheessa Ohjattua ulkoliikuntaa lähdettiin lisäämään Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman kehittämistyön alkuvaiheessa kahdessa eri ryhmässä, eli…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Jokaisella ryhmällä on olemassa oma metsäpaikka. Metsäpaikalla käydään vähintään kerran kuukaudessa, syksyisi ja keväisin…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Hyödynnämme päiväkodin lähiympäristöä monipuoliseen liikkumiseen. Päiväkodin lähellä avautuu varkausmetsä, jossa pääsemme mm. ihmettelemään vuodenaikojen…


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

 

1. Vauhti virkistää

Fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Se tukee lasten yleisiä oppimisen edellytyksiä vaikuttamalla myönteisesti kognitiivisiin prosesseihin, kuten vireystilaan, tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn, havaitsemiseen ja muistamiseen.

1. Vauhti virkistää

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Aikuisen kannustaminen ja oma esimerkki lisäävät lapsen fyysistä aktiivisuutta.

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa
Lapsi leikkii autoilla, kädet näkyvät

3. Kuuntele

Lapsi on utelias ja aktiivinen. Hän käyttää yleensä kaikkia aistejaan ja mielikuvitustaan ottaessaan selvää omista liikkumismahdollisuuksistaan. Lapsella on mielipiteitä, toiveita ja halu osallistua itseään koskeviin päätöksiin ja suunnitelmiin. Lapsen osallisuutta leikkimisessä, liikkumisessa ja arjen toiminnoissa voidaan lisätä kuuntelemalla ja ottamalla hänen mielipiteensä huomioon.

3. Kuuntele

4. Tekemällä taitoja

Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä ja hänen tulee saada harjoitella päivittäin motorisia perustaitojaan. Taidot kehittyvät monipuolisesti, kun lapsi pääsee leikkimään yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä ja kaikkina vuodenaikoina. Turhia kieltoja kannattaa karsia. Jos lapsella on vaikeuksia liikkumisessaan, hänellä on oikeus saada siihen tukea ja apua.

4. Tekemällä taitoja

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

Lapsi näkee kaiken ympärillään olevan tilan kiinnostavana paikkana liikkumiseen. Aikuiset ratkaisevat, saako lapsi käyttää oivaltamansa mahdollisuudet keksiä erilaisia tapoja liikkua ja muokata ympäristöä fyysisesti aktiivisiin leikkeihinsä. Aikuisten tehtävä on etsiä ja luoda liikkumaan houkuttelevia ympäristöjä, joissa monipuolinen liikkuminen on sallittua.

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

6. Välineet ja lelut

Välineet ja lelut kiehtovat lasta. Erilaiset liikuntavälineet, kalusteet, tavarat ja kierrätysmateriaalit kannustavat liikkumaan. Fyysisesti aktiivisiin leikkeihin ja peleihin innostavien välineiden on hyvä olla lapsen saatavilla ja vapaassa käytössä. Tukea tarvitseville lapsille tulee tarjota välineitä, jotka mahdollistavat ja helpottavat heidän liikkumistaan.

6. Välineet ja lelut

7. Ohjattu liikunta

Ohjatut liikuntatuokiot ovat erinomainen tapa oppia uusia taitoja turvallisten aikuisten innostavassa ohjauksessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Toiminta tulee suunnitella niin, että kaikilla lapsilla, myös aikaisemmin liikuntaa harrastamattomilla, taidoiltaan muita heikommilla tai liikkumiseensa tukea tarvitsevilla lapsilla on mahdollisuus nauttia liikkumisesta, onnistua ja oppia. Lapsen sukupuoli, perhe, kulttuuri, kieli, terveys tai muut yhdenvertaisuustekijät eivät saa vaikuttaa lapsen osallistumismahdollisuuksiin.

7. Ohjattu liikunta

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuslain perusteella jokaisella varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus suunniteltuun, tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntakasvatukseen.

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

9. Koko kylä liikuttaa

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen edellyttää yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä, sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

9. Koko kylä liikuttaa