4. Tekemällä taitoja

Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä ja hänen tulee saada harjoitella päivittäin motorisia perustaitojaan. Taidot kehittyvät monipuolisesti, kun lapsi pääsee leikkimään yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä ja kaikkina vuodenaikoina. Turhia kieltoja kannattaa karsia. Jos lapsella on vaikeuksia liikkumisessaan, hänellä on oikeus saada siihen tukea ja apua.

Miten tavoitteisiin päästään?

  • Rohkaiskaa kokeilemaan, innostakaa ihmettelemään ja tukekaa tarvittaessa. Opettakaa uusia ikä- ja kehitystasoa tukevia taitoja, leikkejä ja pelejä, sisällä ja ulkona, kaikkina vuodenaikoina. Iloitkaa onnistumisista yhdessä lapsen kanssa. Tarkkailkaa omia sanavalintojanne: varmistakaa, että ne innostavat liikkumaan ja tukevat oppimista.
  • Luokaa lapsille tilanteita, joissa he voivat innostaa toisiaan ja oppia toisiltaan.
  • Jos havaitsette lapsella motorisen oppimisen vaikeuksia, ottakaa asia puheeksi lasten vanhempien kanssa.

 

Jaa toimintatapanne kehittämistyöstä

Jaetut toimintatavat

Vi har en årsklocka för rörelseverksamhet som används som ett verktyg för planerande av…


4. Tekemällä taitoja

Yksikössämme on käytössä kaikissa ryhmissä Skidireilin motoristen taitojen havainnointimateriaali. Lasten motoristen taitojen havainnointi tehdään…


4. Tekemällä taitoja

Laadimme havainnointia tukevaa materiaalia salin seinälle ja IDID tauluihin – tavoitteena kokonaisvaltainen liikunnallisten taitojen…


4. Tekemällä taitoja

Sallivat pihasäännöt, ei turhia kieltoja Kannustetaan tekemään itse ja yritetään yhdessä Monipuoliset välineet sisällä ja ulkona kaikkien saatavilla Aikuinen esimerkkinä,…


4. Tekemällä taitoja

Vietimme koko talon voimin toiminnallista 112- päivää, jossa lapsille opetettiin eri keinoin turvataitoja. Pitkin…


4. Tekemällä taitoja

Naamioidaan harjoiteltavat motoriset taidot aina uudenlaisen leikin/pelin/hahmon avulla kiinnostaviksi, esim. Läänin ystävyysliikkeet. Eli Kääk-dinosauruksen mallikortit…


4. Tekemällä taitoja

– Olemme hyödyntäneet liikuntaa oppimisen tueksi: esim. laiva on lastattu > nimeämisen harjoittelua ja luokittelua, jumppasalissa rakensimme…


4. Tekemällä taitoja

Meidän avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan osallistuessa lapset ovat huoltajansa, isovanhempansa, hoitajansa tai muun aikuisen kanssa. Kannustamme lapsia kokeilemaan …


4. Tekemällä taitoja

Päiväkodissamme on jo useamman vuoden aikan haluttu lisätä ja monipuolistaa lasten liikkumista. Meillä on mahtava…


4. Tekemällä taitoja

Turku, Heinikonkadun päiväkoti Motorisia taitoja tulisi opetella ja harjoittella samoin,  kuin muitakin opittavia taitoja.  Olen ottanut tavoitteeksi…


4. Tekemällä taitoja

Olemme karsineet pihasääntöjä raakalla kädellä. 1. Aidalle ei kiivetä 2. Liukumäkeen ei viedä leluja/keppejä/naruja 3. Terassilla ei…


4. Tekemällä taitoja

-lasten annetaan tehdä itse, ei ”ikärajoja” kiipeilytelineisiin  -viikottain metsässä  -lapset opettavat muita  -liikunnan vuosikelloa noudattamalla/mukailemalla tulee tarjottua…


4. Tekemällä taitoja

Käyttöön otettu liikuntaleikkivinkkipussit, jotka ovat säännöllisesti, noin kerran viikossa käytössä. Pussi säilytetään ulkoleluvarastossa ja…


4. Tekemällä taitoja

Tämä osa-alue toteutuu päiväkodissamme riittävän hyvällä tasolla. Jokainen ryhmä toteuttaa liikuntakasvatusta monipuolisesti viikoittain hyödyntäen…


4. Tekemällä taitoja

Päiväkotimme kolmesta ryhmästä kaksi on integroitua erityisryhmää, mikä tarkoittaa, että lasten taitotaso esim. motorisissa…


4. Tekemällä taitoja

Yhteisestä päätöksestä jätimme kiellot pois säännöistä. Mietimme sen sijaan, milloin ja miten lasten liikkuminen…


4. Tekemällä taitoja

Olemme karsineet turhia kieltoja ja miettineet pihasäännöt uusiksi. Enää ei ole ”ikärajoja” vaan lapset…


4. Tekemällä taitoja

Eri ryhmissä monipuolisuuden huomioimiseen on käytössä monia erilaisia menetelmiä arjessa. Eräässä ryhmässä hyväksi tavaksi on havaittu…


4. Tekemällä taitoja

Olemme saaneet ulkoilun toimintaohjeet sallivimmiksi. Lapset saavat liikkua enemmän taitojensa mukaisesti eikä tuijoteta enää…


4. Tekemällä taitoja

…rajoittaa liikkumista. Olemme laatineet pihasäännöt sallivammaksi. Tarkoituksena on huomioida lapset mahdollisimman yksilöllisesti taidot huomioiden….


4. Tekemällä taitoja

Olemme mukana Turun kaupungin STEAM Turku hankkeessa. Sen myötä muokkaamme oppimisympäristöämme tukemaan lasten luontaista…


4. Tekemällä taitoja